TÌM NHAU 1

8/25/201612:00 AM(View: 14112)


 Tìm trăm phương mỏi cánh chim
Vượt qua ải Bắc, xuôi thuyền sông Nam. 
 Rừng sâu núi thẫm sương lam
Ân tình mấy độ sắc hương thắm nồng. 
 Trách ai ngày tháng phiêu bồng
Để người phương cũ còn phong nụ cười. 

Send comment
Your Name
Your email address