16/03/2019(Xem: 32)
Cụ Bà VỎ THỊ BA đả mãn phần ngày 14 tháng 3 năm 2019, tại Bến Đò dưới, Phường Năm Bạc Liêu, Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi, được chôn cất tại Bạc Liêu.
11/03/2019(Xem: 20)
Cụ Ông TRẦN BÌNH đả mãn phần ngày 21 tháng 2 năm 2019, tại Panorama City, California, hưởng thọ 91 tuổi.
11/03/2019(Xem: 29)
Giáo sư NGUYỄN SANH BIÊN đã mãn phần ngày 24 tháng 2 năm 2019, tại Gardena, California, hưởng thọ 82 tuổi.
26/01/2017(Xem: 1714)
Cụ bà quả phụ LÝ HỨA CƯỜNG nhũ danh TRẦN LIÊN, sinh quán Bạc Liêu, vừa từ trần lúc 7 giờ 22 sáng ngày 25 tháng 1 năm 2017 tại San Diego – Nam California. Hưởng đại thọ 101 tuổi.
07/10/2016(Xem: 1859)
Bà quả phụ LÝ LƯƠNG nhủ danh KHỔNG NGHIÊM BĂNG, snh Ngày 19 tháng 9 năm 1931,vừa từ trần ngày 2 tháng 10 năm 2016 tại Montreal - Canada ,hưởng thọ 86 tuổi.
15/07/2016(Xem: 2108)
Ông Trần Trương Sén , chủ nhân siêu thị Viễn Đông 4 San Diego,Hội Đồng Bảo Trợ Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California, sanh ngày 14-6-1942 tại Bạc Liêu vừa từ trần ngày 13-7-2016 tại San Diego California, hưởng thọ 75 tuổi.
05/07/2016(Xem: 2121)
Giáo Sư ĐỖ CẦN MẪN vừa từ trần tại San Diego, hưởng thọ 81 tuổi. Tang lễ đã được cử hành tại San Diego ngày 2 tháng 7 năm 2016.
29/04/2016(Xem: 2691)
Cụ ông Lâm Phương Thưởng cựu giáo sư Trường Trí Tri ( Bạc Liêu ) đã từ trần ngày 20 tháng 4 năm 2016 tại Nam California, hưởng đại thọ 93 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà quàn UNIVERSAL CHUNG WAH Funeral Directors, 225 N. Garfield Ave Alhambra CA 91801.
08/04/2016(Xem: 2526)
Bà Hà Kim Huê hưởng thọ 78 tuổi.
09/03/2016(Xem: 2826)
Nhận được tin buồn Dượng của chị Trần thị Ngọc Anh và anh Huỳnh Ngọc Phong là Ông TRẦN VĂN THĂNG, Pháp danh THIỆN CHÁNH, Cựu Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, Đã từ trần ngày 3 tháng 3 năm 2016 tại Thành Phố Westminster, California; hưởng thọ 88 tuổi.