ĐỒI THÔNG

10/24/201512:00 AM(View: 19377)
Mây tím giăng ngang đồi sương lạnh,
Chiều buông trong nhớ thoảng mơ hồ.
Ai đi xa vắng ngoài cô quạnh,
Bước nhẹ xin đừng vỡ giấc mơ.
Ngàn thông vi vút lưng đồi gió
Êm vắng thu vàng ngập lá rơi.
Chớm lạnh heo may khơi nỗi nhớ,
Tình xưa phong kín chẳng nên lời!
Hương tóc ai vương mùa thu trước,
Chưa nhạt nhòa trong lá thu mưa.
Rêu xanh phủ lối mòn cỏ ướt.
Âm vang đồng vọng lúc giao mùa.
Gió vẫn tìm hương mơn tóc rối,
Nắng vàng lấp lánh mặt hồ xa.
Bạc lòng năm tháng còn mong đợi.
Một đời lẻ bóng thoáng mây qua!
Thu đã về đây người phương nào?
Tình thu vàng võ mấy trăng sao
Khói biếc sương lam hồn vắng lạnh,
Mưa khóc tình Ngâu lệ dạt dào.

Send comment
Your Name
Your email address