Cụ bà Nguyễn Thị Nghĩa

9/12/201512:00 AM(View: 4170)

Phân Ưu

 

Nhận được tin buồn nhạc mẫu của đồng hương Lê Thành Sang là :

 

Cụ bà Nguyễn Thị Nghĩa sanh tại Long Điền Bạc Liêu

Vừa từ trần ngày 12-9-2015 tại Quận Giá Rai tỉnh Bạc Liêu Việt Nam

Hưởng thọ 86 tuổi

 

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành thật chia buồn cùng anh chị Lê Thành Sang – Trần Thị A và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ bà Nguyễn Thị Nghĩa sớm siêu thăng miền Cực Lạc.

 

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam Cali thành kính phân ưu.

Send comment
Your Name
Your email address