Mùa Giáng Sinh Chinh Chiến

12/4/201112:00 AM(View: 54261)

 

Ngày thơ đi lễ nhà thờ

Nắm tay mẹ dẫn đón chờ Chúa Sinh

Đến ngày chinh chiến điêu linh

Thân trai lính trận xa đình làng yêu

Dừng quân vào một buổi chiều

Bơi thôn :”xóm đạo” có nhiều dừa xanh

Đêm nghe chuông đỗ cầu kinh

Thay cho tiếng súng hòa bình thoáng qua

Tôi người lính trận miền xa

Thấy em tóc xỏa đuôi gà đọc kinh

Sao em đi lễ một mình

Cho tôi đi với bóng hình chung vui

Em nhìn nở một nụ cười

“Thương anh lính chiến e đời cô đơn”

Giờ tôi mang mối tủi hờn

“Người em xóm đạo” chưa sờn nhớ thương

“Giáng sinh” mùa lễ tha hương

Gợi bao kỹ niệm còn vương vấn vương

 

Trịnh Quang Chiếu Calgary Canady

 

Send comment
Your Name
Your email address