Tạ Ơn Cô Thầy.

7/28/201112:00 AM(View: 85454)

 

Thầy Cô, như những dòng Sông dài, lặng lẽ mang những hạt phù sa- những người học trò mình đào tạo- bồi đắp cho đất mẹ Việt Nam. Những dòng sông ấy miệt mài chảy không than van mệt mõi, vượt qua bao thác ghềnh, ươm cho đời những tài năng. Với lòng biết ơn Cô Thầy, xin cho chúng em được cảm ơn những dòng sông sâu vô tận.


Tạ Ơn Cô Thầy.


Cúi xin nghìn sau đất vẫn xoay.

Sinh nguồn vô tận tiếp sông dài.

Qua ghềnh , đến ải, Sông khẻ dạy:

"Trầm tích sông ngòi, khác biển sâu."


Cúi xin nghìn sau đất vẫn xoay,

Phù sa, Sông chỡ như những ngày.

Xuôi dòng, cao giọng, Sông khẽ dạy:

" Hiện tượng biển lùi hoá thạch ghi."


Cúi xin thời gian hãy trả cho.

 Ba mươi năm cũ tuổi học trò.

Bảng đen, phấn trắng, Thầy say giảng,

Giấy học, trò ghi, mộng tâm đầu.


Cúi xuống, trò tạ ơn Cô Thầy.

Nào ai trả được nghĩa cao dầy?

Hoa hồng dâng kính Cô Thầy cũ.

Ơn trọng nghìn non, dạ khắc ghi.

Quang Hải

Send comment
Your Name
Your email address