Anh NGUYỄN VƯƠNG ĐÁN

3/15/20217:29 PM(View: 1546)
Vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin buồn
Quý nam của anh chị Nguyễn Diệu Thắng

Anh NGUYỄN VƯƠNG ĐÁN
Pháp Danh QUÁN CẢNH
Sanh ngày 28 tháng 12 năm 1985 tại California, Hoa Kỳ
Từ trần ngày 12 tháng 2 năm 2021 tại California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 35 tuổi

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình
Và nguyện cầu hương linh Anh được an vui nơi Miền Cực Lạc

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Send comment
Your Name
Your email address