DUYÊN TRI NGỘ

6/28/20194:22 PM(View: 3374)
Hoa vẫn nở, trời cứ xanh vạn đại
Quên buồn đi chuyện tan hợp đời này.
Giữ bên lòng duyên thơ tươi thắm mãi
Vẹn nghĩa tình Tri Ngộ kể từ đây.
 
Send comment
Your Name
Your email address