Ông Trần Trương Sén

7/15/201612:00 AM(View: 4434)

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Ông Trần Trương Sén , chủ nhân siêu thị Viễn Đông 4 San Diego,Hội Đồng Bảo Trợ Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California

Sanh ngày 14-6-1942 tại Bạc Liêu vừa từ trần ngày 13-7-2016 tại San Diego California

Hưởng thọ 75 tuổi.

Chương trình thăm viếng tại Viewing El Camino Memorial, 5600 Caroll Canyon Rd San Diego :

  • Chủ nhựt 17-7-2016 từ 4:00 PM đến 8:00 PM 
  • Thứ hai 18-7-2016 từ 10:00 AM đến 8:00 PM
  • Thứ ba 19-7-2016 Từ 9:00 AM đến 12:00 PM

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành thật chia buồn cùng bà Trần Trương Sén và tang quyến. Cầu nguyện hương linh ông Trần Trương Sén sớm siêu thăng tịnh độ.

T. M. Ban Chấp Hành

Hội Trưởng ,

Trần Xuân Mai

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Send comment
Your Name
Your email address