Giáo Sư ĐỖ CẦN MẪN

7/5/201612:00 AM(View: 4765)

 PHÂN ƯU

 Nhận được tin buồn
 

Giáo Sư ĐỖ CẦN MẪN vừa từ trần tại San Diego, hưởng thọ 81 tuổi

Tang lễ đã được cử hành tại San Diego ngày 2 tháng 7 năm 2016.

 

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Giáo Sư ĐỖ CẦN MẪN sớm siêu thăng tịnh độ.

 T.M. Ban Chấp Hành
 Hội Trưởng Trần Xuân Mai
 Thành kính Phân Ưu 

 

Send comment
Your Name
Your email address