TỎ BÀY

6/28/201612:00 AM(View: 13829)

Người vội vàng chi phút tỏ bày,

Chưa lắng nghe trọn tấm tình ai

Mới vừa xao động đôi lần nhớ

Đã đọng buồn riêng những phút giây.

 

Người đã cùng ai trao luyến thương

Gửi về đâu hoa sắc phong hương

Tặng cung trầm bổng lời ca đẹp

Thanh sắc nhân gian có lãm tường ?

 

Rồi bỗng chiều nao lòng chẳng an

Lời trao chưa lắng đọng âm vang.

Ngày xuân còn thắm tình nhân thế

Người lại thờ ơ đến ngỡ ngàng.

 

Sao chỉ ngắm nhìn mỗi sắc hoa

Mà không tri nhận ý bao la ?

Và khi lắng tiếng cung trầm cũ

Cung bậc còn vang vọng bốn mùa.

 

Một trời thanh sắc gửi cho người

Ghi nhớ vào tâm khảm cả đời

Khi mượn lá thuyền chuyên chở mộng

Lá thuyền lơ lửng dưới trăng trôi.

 

Tấc lòng thương quý tấm tình nhau

Cùng người trân trọng đến mai sau

Lắng niềm rung động trong tâm thức

Đừng để trời Thơ nhạt sắc mầu !

 

Hoa, Nhạc chở chuyên niềm ước vọng,

Trao người lặng lẽ ý tình tôi.

Xin bằng tương cảm và trân trọng

Gìn giữ bên lòng Khúc Nhạc Vui......

Send comment
Your Name
Your email address