Cụ ông Lâm Phương Thưởng

4/29/201612:00 AM(View: 5701)

Phân Ưu

 

Nhận được tin buồn thân phụ của đồng hương Lâm Thành:

Cụ ông  Lâm Phương Thưởng

Cựu giáo sư Trường Trí Tri ( Bạc Liêu ) đã từ trần ngày 20 tháng 4 năm 2016 tại
Nam California, hưởng đại thọ 93 tuổi
 

Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà quàn UNIVERSAL CHUNG WAH Funeral Directors

225 N. Garfield Ave Alhambra CA 91801
 

Thăm viếng ngày chủ nhật 8 tháng 5-2016 từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều

Lễ di quan ngày thứ hai 9 tháng 5-2016 từ 9 đến 11 giờ sáng
Và an táng tại nghĩa trang Rose Hills
 

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành thật chia buồn cùng đồng hương Lâm Thành
Nguyện cầu hương linh cụ Lâm Phương Thưởng

sớm được siêu thăng tịnh độ

 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành kính phân ưu

Send comment
Your Name
Your email address