Ông Bành Chiêu

2/22/201612:00 AM(View: 5060)

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn Ông Bành Chiêu

Hội Phó Ngoại Vụ Hội Ái Hữu Bạc Liêu Bắc California

Vừa từ trần lúc 4 giờ 40 ngày 20 tháng 2 năm 2016 tại Oakland California

Hưởng thọ 89 tuổi
 

Linh cữu được quàn tại Grant Miller John Cox Mortuary

2850 Telegraph Ave Oakland CA 94609

Thăm viếng từ 10.00 AM đến 7:00 PM ngày 29-2-2016

Lễ di quan từ 9:00 AM đến 10:30 AM ngày 1-3-2016

Lễ hoả táng lúc 11:00 AM ngày 1-3-2016 tại Mountain View Cemetery

5000 Piedmont Ave Oakland CA 94611

( mọi chi tiết xin liên lạc Ô. Trần Hiền ĐT: 832 - 368 3578 )
 

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành thật
chia buồn cùng Bà Âu Quế Lân 
và tang quyến

Cầu nguyện hương linh Ông Bành Chiêu sớm siêu thăng miền Cực Lạc

 

Westminster, ngày 22-2-2016

T.M. Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California

Hội Trưởng Trần Xuân Mai

Thành Kính Phân Ưu

Send comment
Your Name
Your email address