Cụ ông LÊ VĂN HÒA

1/5/201612:00 AM(View: 4945)

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn :

 

Cụ ông LÊ VĂN HÒA, thân phụ của bà Lê Thu Oanh,

nhạc phụ của ông Trần Trương Xén, giám đốc hệ thống Siêu Thị Viễn Đông San Diego,

vừa tạ thế ngày 4 tháng 1 năm 2016 tại Bạc Liêu , Việt Nam

hưởng thọ 95 tuổi.

 

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành kính

chia buồn cùng ông bà Trần Trương Xén và tang quyến.

Cầu nguyện hương linh cụ ông Lê Văn Hoà sớm siêu thăng miền Cực Lạc.

 

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California

Thành Kính Phân Ưu

Send comment
Your Name
Your email address