Louis Nguyễn Mỹ Thiện

8/31/201512:00 AM(View: 4773)
PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California
vô cùng thương tiếc được tin trưởng nam của cố Đại Uý Nguyễn Đức Quới và đồng hương Lâm Ngọc Tâm là


Louis Nguyễn Mỹ Thiện

Sinh năm 1966 tại Vĩnh Lợi Bạc Liêu

Đã từ trần ngày 27-8-2015 tại bịnh viện Fountain Valley California

Hưởng dương 50 tuổi
 

Linh cữu được quàng tại Peek Family (phòng số 2)

Chương trình tang lễ :
Ngày 3-9-2015 từ 01:00 PM đến 02:00 PM : Lễ phát tang
Từ 02:00 PM đến 07:00 PM : Thăm viếng
Ngày 4-9-2015 từ 8:00 AM đến 02:00 PM : Thăm viếng và lễ hoả táng
Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành thật chia buồn cùng đồng hương Lâm Ngọc Tâm và tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh cháu Louis Nguyễn Mỹ Thiện sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành kính phân ưu.

 

Send comment
Your Name
Your email address