Cụ Tạ Thanh Phong, pháp danh Thánh Giới

8/12/201512:00 AM(View: 5011)

 Phân Ưu

 

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California vô cùng xúc động được tin buồn
Bác ruột của đồng hương Tạ Thanh Nghị, Tổng Thơ Ký Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California là :

 

Cụ Tạ Thanh Phong
Pháp danh Thánh Giới
Sanh ngày 12-9-1926 tại Bạc Liêu

Vừa từ trần ngày 10-8-2015 tại San Jose California

Hưởng thọ 90 tuổi

  

Tang lễ sẽ được cử hành ngày 18-8-2015 tại Oak Hill Memorial Park San Jose CA 95125.

 
Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành kính phân ưu cùng đồng hương Tạ Thanh Nghị và tang quyến.

Nguyện cấu hương linh bác Tạ Thanh Phong sớm được vãng sanh về Phật Quốc.

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành kính phân ưu

Send comment
Your Name
Your email address