Cụ Bà Bạch Thị Vinh, pháp danh Diệu Phú

8/1/201512:00 AM(View: 5595)
PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California vô cùng xúc động được tin buồn :
Cụ Bà Bạch Thị Vinh
Pháp danh Diệu Phú
Sanh năm 1920 tại Bạc Liêu . Việt Nam
Đã mãn phần ngày 30-7-2015 tại bịnh viện Fountain Valley, nam California
Hưởng thọ 95 tuổi
Linh cữu được quàn tại Peek funeral Home 7801 Bolsa Ave ( phòng số 1 ), Westminster, CA 92683
Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California thành kính chia buồn cùng bà Tô Kim Hoa , Giáo Sư Cấn Thanh Tòng và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cụ bà Bạch Thị Vinh được sớm vãng sanh về nơi PHẬT QUỐC.
Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California đồng thành kính phân ưu
Send comment
Your Name
Your email address