Ông VƯƠNG TÒNG THANH, pháp danh Phổ Như Âm

7/31/201512:00 AM(View: 4635)
PHÂN ƯU

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU vô cùng xúc động nhận được tin buồn
 
Ông VƯƠNG TÒNG THANH
Pháp danh Phổ Như Âm
 
Sinh ngày 5 tháng 2 năm 1940 tại Bạc Liêu, Việt Nam
Đã mãn phần lúc 3 giờ sáng
Thứ Ba ngày 28 tháng 7 năm 2015
tại Garden Grove,California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 77 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại MELROSE ABBEY MEMORIAL PARK
2303 S. Manchester Ave. Anaheim, CA 92802

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU thành kính chia buồn cùng gia đình bà HUỲNH THỊ TÁM,
cô VƯƠNG THỊ HOA, thầy HUỲNH TRUNG NGHĨA,anh chị VƯƠNG TẤN NGÂM
và toàn thể tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh ông VƯƠNG TÒNG THANH
được sớm vãng sanh về nơi PHẬT QUỐC .

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Send comment
Your Name
Your email address