Tân Võ tìm bạn Trần thiện Tấn

8/7/201312:00 AM(View: 4297)
Trần thiện Tấn quê Bạc Liêu, 1972 tốt nghiệp học Đại học Sư phạm Cần Thơ, ban Pháp văn, dạy Pháp văn tại Trung học Bạc Liêu.Vợ tên Nguyệt (?) dạy Tiểu học. Có người anh tên Tân, anh Tân, sau 1975 chạy xe Lam đưa khách tại BL. Tấn cùng gia đình vượt biên khoảng 1978-79. Ai biết tin về Tấn và gia đình xin báo cho biết. Cám ơn thật nhiều". Liên lạc Tân Võ email: vna82@juno.com.
Send comment
Your Name
Your email address