Mẹ Bạc Liêu

8/1/201212:00 AM(View: 48109)


Bạc Liêu xưa, cánh đồng Nọc Nạn
Bà Nghĩa, vợ Mười Chức lẫm liệt
Sát cánh chồng, chống cường quyền
Chém cò Tây thực dân vong mạng
Tuông máu đào liều thân
Giữ gìn lại mảnh đất cha ông

Trăm năm sau, Bạc Liêu ngày nay
Bà mẹ Việt Nam Đặng Thị Kim Liêng
Con Tạ Phong Tần vì nghĩa
lâm vòng lao lý
Mẹ xót con khuất thân van cầu
lũ cường quyền cho gặp mặt con
trước ngày xử án
Bạo quyền bắt ép mẹ phải bêu xấu con
Chúng mới cho gặp mặt

Con Phong Tần của mẹ, mẹ biết
Chỉ vì nghĩa, đương cự cường quyền
Mẹ thương con còn không hết
lẽ nào a tùng bọn tà vạy
hạ nhục đứa con hiếu thảo cho đành dạ

Thôi thì trước bước đường cùng
Mẹ liều thân làm ngọn đuốc
Mong soi sáng lương tri loài bạc ác
Làm ánh sáng soi đường trong tăm tối
Dẫn dắt bầy con trẻ vững bước lên đường
Tiến lên diệt trừ hung tàn cọng sản
Đưa dân tộc nầy qua bước lầm than

Mẹ Bạc Liêu! Mẹ Bạc Liêu!
Mẹ Nghĩa từ trăm năm trước
liều thân chống thực dân Tây
Mẹ Liêng ngày nay lấy thân làm đuốc
thiệu rụi tà quyền cọng sản bất nhân

Mẹ Việt Nam! Mẹ Việt Nam!

Nguyễn Nhơn
Send comment
Your Name
Your email address