Được

2/17/201212:00 AM(View: 85600)
Sống 1 kiếp , Bình An là được .
 2 bánh 4 bánh, đi được là được.
 Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được.
 Người xấu người đẹp, dễ coi là được.

 Người già người trẻ, miễn khỏe là được.
 Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được.
 Ông xã về trễ, miễn về là được.
 Bà xã càu nhàu, chăm lo là được.

 Khi con còn nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm.
 Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng xong.
 Sau khi trưởng thành, ngoan ngoãn là được.
 Nhà to nhà bé, có chỗ ở là được.

 Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
 Tất cả phiền não, biết xả là được.
 Kiên trì cố chấp, biết bỏ xuống là được
 Sống 1 kiếp người, bình an là được.

 Không phải có tiền, muốn gì cũng được.
 Tâm tốt việc tốt, có thể thay đổi số mệnh.
 Ai đúng ai sai , Trời biết là được.
 Tu phúc tu thân, kiếp sau càng tốt.

 Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt
 Có rất nhiều việc, nhìn xa trông rộng.
 Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt.
 Anh tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt.

 Nói tóm lại, tri thức là quan trọng nhất.
 Nói nhiều như vậy, hiểu được là tốt.
 Vẫn còn chưa hiểu, xem lại 2 lần !
Send comment
Your Name
Your email address