Duyên Ngầm

11/21/201112:00 AM(View: 54640)
Chiều hôm tối lịm bóng cò
xăm soi bùn gấp vỏ sò vỏ cua

me bần xoài khế trái chua

cam sành măng cụt mít dừa ngọt thanh

tặng em đó khối tình anh

em ơi chim đậu cây lành là duyên

nhãn lồng chín đợi chim quyên

sầu riêng ai để rụng đêm gió cuồng

no xanh cau đợi chín buồng

mướt xanh trầu đợi vôi hường gởi thân.

 

em da hạt gạo trắng ngần

mắt đen hột nhãn môi bòn bon tươi

đi ngang buổi chợ sớm mơi

bạn hàng tấm tắc khen rồi lại khen

ai thấy cũng muốn làm quen

huống chi anh đã biết tên em rồi

ước mong ăn kiếp ở đời

vì anh mới thiệt xứng đôi với nàng.

 

mai em xuống chợ về ngang

thế nào anh cũng theo đàng sau em

theo em đến tận nhà em

để em đoan chắc trái tim của mình

mốt em ra phố một mình

là ngầm cho biết chọn tình gửi duyên.

 

lê giang trần

22/05/01


Send comment
Your Name
Your email address