Quê hương

11/21/201112:00 AM(View: 51102)


Quê hương là nước mắm vàng gạo trắng

Là mùi nồng nàn vài cọng rau thơ

Là nén nhang tỏa khói ấm bàn thờ

Là đồng ruộng xanh hoài trong trí nhớ.

 

Lê giang trần

(12 tháng 8, 2008)


Send comment
Your Name
Your email address