Kéo dài thời gian

11/15/201112:00 AM(View: 9365)

Bác sĩ nha khoa nói với bệnh nhân: "Tôi sẽ nhổ cho cậu chiếc răng sâu này, an tâm đi, chỉ mất có 5 phút thôi. Giá 90 đô la".

- Chỉ nhổ trong 5 phút mà mất những 90 đô la?

- Nếu cậu muốn tôi sẽ kéo dài thời gian nhổ cho cậu.

- !!!!!!

Send comment
Your Name
Your email address