Web hay - Tra cứu & Từ điển

10/26/201112:00 AM(View: 31791)
www.timeanddate.com - Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết

www.petalia.org/amlich.htm - Tra cứu Âm - Dương lịch Việt Nam

www.thoigian.com.vn/?mPage=L1 - Lịch Vạn Niên

http://www.digitaldutch.com/unitconverter - Chuyển đổi đơn vị đo lường

www.countrycallingcodes.com - Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi

www.indo.com/distance - Khoảng cách các nơi trên thế giới

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html - Thông tin các quốc gia trên thế giới

www.biography.com - Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng

www.guinnessworldrecords.com - Sách kỷ lục thế giới Guinness

http://www.fotw.net/flags/index.html - Thông tin về quốc kỳ các nước

http://tratu.soha.vn/ - Tra từ điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt

www.vdict.com - Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nga, máy tính

www.webopedia.com - Từ điển thuật ngữ máy tính

www.acronymfinder.com - Từ điển viết tắt

www.1tudien.com - Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nôm; dịch đoạn văn

www.pdictionary.com - Từ điển bằng tranh

www.encyclopedia.com - Bách khoa toàn thư Encylopedia

www.britannica.com - Bách khoa toàn thư Britannica

http://dictionary.reference.com/ - Tra cứu mọi thứ

http://encarta.msn.com/ - MSN Encarta

Send comment
Your Name
Your email address