GÀ TRỐNG GIÀ

10/26/201112:00 AM(View: 6104)


 

Hai vợ chồng già, nuôi gà, sáng sớm mở cửa chuồng, thả gà, thấy con gà trống ...già, nhảy lên làm ăn lia lịa...tới ba bốn con mái...Bà vợ già thấy vậy nói:

- Ông thấy chưa, con gà trống ...nó dử thiệt ! Xời ...ai như ông vậy ?

Ông chồng nói luôn :

- Bà ...ngon, bà kiếm cho tui thêm ...hai ba bà nửa đi ..

- >>$#%$#??? Cha chả ....

- Hehehe...

 

Send comment
Your Name
Your email address