Tìm Đồng Hương

10/11/201112:00 AM(View: 4847)

Nhằm mục đích liên lạc những đồng hương BẠC LIÊU khắp nơi trên thế giới.

Chúng tôi xin mở mục liên lạc để đồng hương có cơ hội tìm những người thân đã xa cách.

Chúng tôi sẽ đăng trên website của Hội. Người nhận xin ghi rõ họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ. (Chú ý: những thư mục ngoài mục đích tìm đồng hương để liên lạc thâm tình, chúng tôi sẽ không bỏ vào website của Hội.)
Send comment
Your Name
Your email address