Mẹ

10/11/201112:00 AM(View: 50339)
QUACH MINH HUA (viet tang CO) Mừng sinh nhựt Cô Quách Như Hương.

Mẹ là biển cả mênh mông.
Chúng con là những dòng sông khởi nguồn.
Triều lên mặt biển tràn tuôn.
Ào ào sóng lướt từng luồn ra sông.

Và rồi triều xuống nước ròng,
Ào ào sóng đỗ về lòng đại dương.
Cho dù xa cách muôn phương.
Chúng con tề tựu về nguồn : Tạ Gia


Thọ đường Mẹ nở đầy hoa.
Mừng Thượng Thọ Mẹ- tám hai-tuổi trời.
Nhìn Mẹ hạnh phúc vui tươi.
Tạ Gia hạnh phúc tuyệt vời Mẹ ơi!

Cầu mong có Mẹ trong đời.
Khẩn cầu khẩn nguyện Phật Trời gia ân.
Mẹ được minh mẫn tinh thần.
An khang sức khoẻ hiếu thân đáp đền
Send comment
Your Name
Your email address