Khóc Cha

10/4/201112:00 AM(View: 51950)


Ai ra đi mà không nhớ quê nhà
Ai xa xứ mà không mong trở lại.
Buổi con đi, đủ MẸ CHA anh chị.
Nay con về, còn đâu nữa hở BA???

BA nằm đó trong quan tài lồng kiếng.
Con nhìn CHA lệ tuôn đổ đôi dòng.
Buổi ra đi con mong ngày trở lại.
Ngày đoàn viên có BA MẸ người thân.

Con sẽ vui và tíu tít bao điều.
Kể thật nhiểu cho hết nhớ thương yêu.
Và xứ lạ những gì con đã biết.
Có ngờ đâu hôm nay con trở lại.

Vành khăn tang con phải chít lên đầu.
Thương MẸ HIỀN con phải nén thương đau.
Khóc THÂN PHỤ trong âm thầm nuốt lệ.
Nhìn mái nhà bao kỷ niệm thân thương.

BA xây dựng để dành cho con cháu.
ÔI CHA TÔI! Như NÚI CAO BIỂN LỚN
Tình cho con sao bát ngát vô bờ.
Phút cuối cùng NGƯỜI cũng chẳng chịu thua.

Phải xây dựng cho đẹp sang nhà cửa.
Ngôi TỪ ĐƯỜNG con khắc tên CHA đó.
Đau Lòng con! Ôi PHỤ TỬ chia lìa!
Ôi QUÊ HƯƠNG! Ôi QUÊ CHA ĐẤT TỔ!

Giữ hộ tôi hình bóng của MẸ HIỀN.
Ôi QUÊ HƯƠNG! Ôi hai tiếng mến thương
QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ vấn vương lòng người

Tạ Huỳnh Hoa

Send comment
Your Name
Your email address