Dặn Con ...

10/4/201112:00 AM(View: 49220)


Mẹ đã cho con sự sống, nhưng mẹ không thể sống thay con

Mẹ có thể dạy con nhiều điều, nhưng mẹ không thể buộc con học hành

Mẹ có thể nói nhiều điều hướng dẫn con, nhưng không thể ở đó dẫn dắt con

 

Mẹ có thể cho phép con được tự do, nhưng không thể giải thích nó

Mẹ có thể dạy con làm lành lánh dữ, nhưng không thể quyết định thay con

Mẹ có thể mua quần áo đẹp cho con, nhưng không thể chấp nhận nó thay con

 

Mẹ có thể trao cho con tình thương, nhưng không thể buộc con phải thương yêu

Mẹ có thể dạy con biết chia sẻ, nhưng không thể làm cho con không ích kỷ

Mẹ có thể dạy con tôn trọng người khác, nhưng không thể buộc con tôn trọng họ

 

Mẹ có thể khuyên con về bạn bè con, nhưng không thể chọn bạn cho con

Mẹ có thể khuyên con về tính dục, nhưng không thể giữ con trong sạch

 

Mẹ có thể kể cho con nghe nhiều sự kiện nổi bật, nhưng không thể làm cho con nổi danh

Mẹ có thể nói với con về việc uống rượu, nhưng không thể nói "không uống" thay con

Mẹ có thể cảnh báo con về ma túy, nhưng không thể ngăn con sử dụng nó

 

Mẹ có thể nói con nghe các mục tiêu cao thượng, nhưng không thể thực thi thay con

Mẹ có thể cảnh báo con về tội lỗi, nhưng không thể làm cho con sống nhân từ

Mẹ có thể nói hạnh phúc đích thực là gì, nhưng không thể đem nó lại cho con

 

Mẹ có thể nói cần phải sống thế nào, nhưng không thể đem sự sống vĩnh cửu cho con

Mẹ có thể yêu con với tình yêu vô điều kiện suốt đời mẹ... và mãi mãi, con ơi !!!...


(sưu tầm)

Send comment
Your Name
Your email address