Mười Thương xứ Bạc Quê Tôi

9/28/201112:00 AM(View: 49197)

Một thương dân tộc hiền hòa 

Thương dân Miên, Việt người Hoa gốc Tiều 

Hai thương đặc sản Bạc Liêu 

Nhớ tô bún mắm mang nhiều tình quê 

Ba thương mùa lúa Xuân về 

Đồng vàng bát ngát tràn trề niềm vui 

Bốn thương vọng cổ quá mùi 

Sáu Lầu danh tiếng muôn đời tôn vinh 

Năm thương ruộng muối trắng tinh

Người dân Ba Thắc đậm tình nước non 

Sáu thương cua muối gạch son 

Nhớ con ba khía, nhãn ngon vỏ vàng 

Bảy thương hát bội Kỳ Yên 

Tân Hưng rằm cúng tháng Giêng thần hoàng 

Tám thương Công Lập ngày Thơ 

Thầy xưa trò cũ bây giờ còn ai 

Chín thương nhớ chiếc Cầu Quây 

Hai mùa mưa nắng đưa ai qua cầu

Mười thương đất Bạc tình sâu 

Tha hương ôm mãi mối sầu Bạc Liêu 

 

 Trịnhquangchiếu Calgary Canada 

Send comment
Your Name
Your email address