Nhạc Thái Thanh

9/28/201112:00 AM(View: 5523)
Một mạng lưới đặc biệt của ca sĩ Thái Thanh do nhóm Chu Văn An thiết lập: (bấm vào đường link bên dưới)


thaithanh19

Cột bên trái liệt kê một số tên những bản nhạc mà Thái Thanh đã trình diễn.Nếu bấm vào tên một bản nhạc thì lời ca bản nhạc đó sẽ hiện lên cùng với hình Thái Thanh chụp hồi đó.Nếu bấm vào cái loa nằm trước tên bản nhạc thỉ sẽ được nghe Thái Thanh hát dưới dạng Windows Media Player.Mời thưởng thức.
Send comment
Your Name
Your email address