Phù sa

9/16/201112:00 AM(View: 51579)

 

 

 

Quê tôi bờ biển trải phù sa.

Quê người trăn trở gọi quê nhà.

Hai mươi lăm năm trăng nào vỡ.

Đèn sách kết vầng thơ làm quà.

 

Quê tôi bờ biển trải phù sa.

Quê người, tôi khóc thương quê nhà.

Tiếng vó câu, tiếng hờn sông núi,

Tiếng em, tiếng chị, tiếng Mẹ già....

QH


Send comment
Your Name
Your email address