Quảng Cáo

9/15/201112:00 AM(View: 3366)

blank

Giúp cơ sở thương mại quý vị tiết kiệm chi phí hàng tháng

 ĐẶC BIỆT CASH BACK TỪ BUSINEES CỦA QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC DÀNH CHO QUỸ HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU NAM CALIFORNIA

 

*Chương trình thứ 1: FLAT FRATE (VISA, MASTER, DISCOVER)

2.1% (bao gồm: Rate, Free, Trancaction Free)

Exemple: Tổng số tiền thẻ thu vô từ cơ sở kinh doanh của quý vị là $10000, lệ phí phải trả $210

 

*Chương trình thứ 2: PASS THROUTH INTERCHANGE (VISA, MASTER, DISCOVER)

0.2% lệ phí + Cost Rate Free, Trancaction Free, Statement Free (VISA, MASTER, DISCOVER)

 

*Chương trình thứ 3:

- 1.19% DEBIT CARD

 - 1.59% CREDIT CARD

- 10 cent/trancaction

- FREEE MÁY CHARGE THẺ DEBIT & CREDIT CARD
- KHÔNG HỢP ĐỒNG

- SERVIVES 24/7 (CÓ NGƯỜI VIỆT NAM)

 


Xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết:
Thúy Phan: 714-386-2802
Send comment
Your Name
Your email address