PHUƠNG TRÌNH TOÁN HỌC

8/31/201112:00 AM(View: 5634)


Đây là môt phương trình vui …

... dù sao thì cũng rất logic

 

 . Đẹp trai = 1

 . Xấu trai = -1

 . Chung thủy = 2 

 . Đa tình = -2

 . Nghèo = 3

 . Giàu = -3

 . Đã có vợ = 0

 

Ta sẽ có kết quả như sau :

 

 . Đẹp trai(1) + Chung thủy(2) = Nghèo(3)

 . Chung thủy(2) + Giàu(-3) = Xấu trai(-1)

 . Nghèo(3) + Xấu trai(-1) = Chung thủy(2)

 . Đẹp trai(1) + Giàu (-3) = Đa tình(-2)

 . Đẹp trai(1) + Giàu(-3) + Chung thủy(2) = Đã có vợ(0)

 


PHUƠNG TRÌNH TOÁN HỌC GIỮA ĐÀN ÔNG - ĐÀN BÀ VÀ CON KHỈ 

Phương trình 1 
 
Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí 
Con khỉ = ăn + ngủ 
Tương đương hoán đổi: Đàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí 
Chuyển vế và đổi dấu => Đàn ông - giải trí = con khỉ + làm việc 

Kết luận : Đàn ông không giải trí (thì) = con khỉ làm việc 

Phương trình 2 

Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền 
con khỉ = ăn + ngủ 
Suy ra: Đàn ông = con khỉ + kiếm tiền 
và chuyển vế đổi dấu: Đàn ông - kiếm tiền = con khỉ 

Kết luận: đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ ! 

Phương trình 3 

Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền 
con khỉ = ăn + ngủ 
Đàn bà = con khỉ + tiêu tiền 
và cũng lại dùng phép giở quẻ đổi vế => Đàn bà - tiêu tiền = con khỉ 

Kết luận: Đàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi. 

Vậy từ PT2 và PT3 ta được 

1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền 
2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1) 
3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không trở thành con khỉ (tiền đề 2)

Nếu cộng lại thì: 
Đàn ông + Đàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền 
do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là: 

Đàn ông + Đàn bà = 2 con khỉ sống với nhau... !!!

 

Send comment
Your Name
Your email address