Vọng từ thân

8/5/201112:00 AM(View: 87042)


Nét bút gợn buồn vọng từ thân.
Thương người phút cuối phải ly trần.
Ba mươi năm một ngày tin giữ.
Chậm chân, con lỗi, lỗi muôn phần.

Nước mắt đầm đìa bên khăn tang.

Lòng buồn con gọi chiếc Áo Quan.
Áo ơi xin giữ thời gian lại.
Giữ đến nghìn thu tiếng Mẹ cười.

Quang Hải

Send comment
Your Name
Your email address